IT-Palvelut


 

palvelummeyrityksille

 

IT-tuki ja ylläpitoserverit

 

 • Yritykselle “oma IT-tukihenkilö”
 • Työasemien ylläpito
 • Palvelimien ylläpito
 • Lähiverkkojen ylläpito
 • Varmuuskopiointi
 • Etätuki
 • Vanhojen laitteiden ja tietojen turvallinen hävitys sekä laitteiden kierrätys

 

IT-järjestelmät ja laitteistot

 

 • Myynti ja suunnittelu
 • Käyttöönotto ja toteutus
 • Järjestelmien toimitukset ja asennukset

 

itsasiatkuntoon2

Ohjelmistotuki

 

 • Työasemaohjelmistot
 • Ohjelmistolisenssien hallinta
 • Asiahallinta
 • Talous- ja henkilöstöhallinta
 • Rakennus- ja kiinteistötekniikka
 • Karttaohjelmat
 • Kiinteistöautomaatio
 • Kulunvalvonta

 

Koulutuspalvelut

 • Työkaluohjelmistot
 • Windows-käyttöjärjestelmät

 

Palomuurit ja virustorjunnat

F-secure

 • Työasematurva
 • Palvelinturva
 • Mobiiliturva

 

Sähköinen asiointi

 • Verkkolaskut
 • E-laskut
 • Muut sähköiset asiointipalvelut

 

 

palveluistamme

 

IT-Tuki ja ylläpito

 

Usein IT-tuki on yrityksen oma työntekijä, joka toimii oman toimenkuvansa  ohella IT-tehtävissä ilman ajantasaista IT-osaamista. Seurauksena on, että tuen saaminen viivästyy ja se on usein riittämätöntä. Tuen saajan ja antajan työtehtävät kärsivät ja projektien aikataulut pettävät. Lisäksi saatetaan tehdä turhia työvaiheita siitä syystä, ettei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään tietotekniikan mukanaan tuomia etuja.

Jotta yrityksenne työntekijät voisivat ensisijaisesti keskittyä oman työnsä hoitamiseen, on järkevämpää ja usein myös edullisempaa hankkia it-tuki siihen erikoistuneen asiantuntijayrityksen kautta.

 

Yritykselle “oma IT-tukihenkilö”

Me huolehdimme IT-ympäristöstänne. Tulemme tarvittaessa paikan päälle hoitamaan työasemien, oheislaitteiden, palvelimien, ohjelmistojen, verkkojen ja muiden tietoteknisten järjestelmien ylläpitotöitä ja selvittämään ongelmatilanteita nopeassakin aikataulussa. Halutessanne saatte meiltä kaikki tarvitsemanne tukipalvelut.

 

Työasemien ylläpito

Työasemien ylläpidolla varmistetaan, että työasemien käyttöjärjestelmiin tehdään tarvittavat tietoturvapäivitykset ja yrityksenne tietoturva pysyy korkealla tasolla. Työasemien ylläpito toteutetaan lähitukena yrityksenne tiloissa tai etätukena.

 

Palvelu voi sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • laitteiden ja ohjelmistojen vianetsintä ja ongelmaratkaisu
 • työasemien ja ohjelmien asennukset, asetukset ja päivitykset
 • tulostimien ja muiden lisälaitteiden (ajurien) asennukset
 • sähköpostiasetukset
 • käyttöjärjestelmien asetukset ja tietoturvapäivitykset
 • työasemien ja kirjoittimien liittäminen toimipisteen lähiverkkoon
 • virustarkistukset ja niiden poistot

 

Palvelimien ylläpito

Muutaman palvelimen ylläpitoon ei kulu läheskään yhden henkilön koko työaika, joten tämä tehtävä on luontevaa ulkoistaa asiantuntijayritykselle. Tarvittaessa ylläpidämme ajan tasalla palvelimien käyttäjätunnuksia ja oikeuksia, käyttöjärjestelmiä sekä varmuuskopiointeja.

verkko

Lähiverkkojen ylläpito

Yrityksen tietoverkko on koko IT-ympäristön perusta. Hyvin suunniteltu lähiverkko tukee liiketoiminnan jatkuvuutta ja on mitoitettu oikein yrityksen liiketoiminnan ja IT-ympäristön tarpeen mukaan samalla huomioiden tulevaisuuden suunnitelmat ja kehityksen.

Lähiverkkopalveluihin kuuluvat LAN- ja WLAN–lähiverkkojen

 • suunnittelu
 • konsultointi
 • lähiverkkojen rakennus ja konfigurointi
 • kuntomittaukset, käyttöönottotarkastukset ja vian selvitykset
 • aktiivilaitteiden toimitus sekä asennus-, kierrätys- ja vaihtopalvelut
 • Varavirtajärjestelmien mitoitukset ja asennukset

Meillä on kattava ja pitkäaikainen lähiverkkojen tuntemus sekä tietoturvan erikoisosaaminen

lacielittlebigdisk

 

Varmuuskopiointi

Ovatko yrityksenne varmuuskopiot ajan tasalla? Mikäli ei, laitetaan varmuuskopiointinne kuntoon. Tiedostonne varmistetaan fyysisesti eri tilassa sijaitsevalle levyjärjestelmälle, jolloin ne ovat vahingon sattuessa turvassa.

 

Vanhojen laitteiden tietojen turvallinen hävitys ja laitteiden kierrätys

Suoritamme myös tarvittaessa tietojen hävityksiä, joiden jälkeen tiedot eivät ole palautettavissa millään olemassa olevalla teknologialla. Hävityksestä annetaan perusteellinen raportti, jolla voidaan todistaa tiedonhävityksen onnistuminen. Digitaalisesti allekirjoitetut raportit eivät ole väärennettävissä ja ne täyttävät lakien, säännösten ja viranomaisten auditointivaatimukset.

 • Työasemat
 • Kannettavat
 • Palvelimet
 • Flash-muistit
 • Puhelimet
 • Ulkoiset kiintolevyt

Myös vanhojen laitteiden kierrätys onnistuu kauttamme.

 

Etätuki

Etätuen avulla pystymme ottamaan yhteyden käyttäjän tietokoneelle tai palvelimelle ja myös mahdollisesti korjaamaan vian ilman että välttämättä tarvitaan fyysistä käyntiä asiakkaan luona. Etätukea voidaan käyttää ohjelmiston ylläpitotehtäviin tai esimerkiksi asiakkaan opastukseen tietokoneen käytössä. Etätuki nopeuttaa usein palvelun saamista ja säästää sekä kustannuksia että aikaa.

 

IT-järjestelmät ja laitteistot

 

Myynti ja suunnittelu

Myymme IT-järjestelmiä ja laitteistoja. Suoritamme myös IT-järjestelmien suunnittelua yrityksen tarpeiden mukaan. Hankkiessasi IT-järjestelmän keskitetysti yhdeltä toimittajalta, on laitteistojen yhteensopivuus helpompi varmistaa. Mikäli teillä on tarvetta uusille laitteistoille, haluatte suunnitella uutta tai laajentaa olemassa olevaa järjestelmää, meiltä löytyy apu.

 

Käyttöönotot ja asennukset

Suoritamme IT-järjestelmien käyttöönottoja ja asennuksia niin suurille kuin pienille yrityksille. Tästä meillä on vuosien kokemus.

 

 

 

Ohjelmistotuki

 

Ohjelmisto lisenssienhallinta

Yritykseen hankitut ohjelmistolisenssit eli käyttöoikeudet eivät aina ole ajan tasalla, vaikka siihen yrityksissä pyritäänkin. Autamme yrityksiä kartoittamaan lisenssitilanteen ja löytämään parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat hankintamallit asiakaskohtaisesti.

 

Kiinteistöautomaatio

Suoritamme kiinteistöautomaatioohjelmisto ATMOS-TECH:in ylläpitoa ja hallintaa.

 

Kulunvalvonta

Suoritamme kulunvalvontaohjelmisto ESMI:n ylläpitoa ja hallintaa.

 

 

Koululutuspalvelut

 

Office-ohjelmistot ja Windows-käyttöjärjestelmät

Olemme keskittyneet Microsoft Office -toimisto-ohjelmiin (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) ja Windows-käyttöjärjestelmiin. Kun tarvitset peruskurssin, jatkokurssin tai räätälöidyn kokonaisuuden, kysy tarjousta Office- tai Windows -koulutuksesta.

 

 

 

microsoft

Palomuurit ja virustorjunnat

 

Onko yrityksesi tietoturva ajantasalla? Voimme tarkistaa sen yrityksenne puolesta.

 

Työasematurva ja Palvelinturva

Turvaamme työasemat ja palvelimet F-securen ohjelmistoilla. Ota yhteyttä, niin laitetaan yrityksesi tietoturva ajantasalle.

 

Mobiiliturva

Älypuhelimia käytetään kuten kannettavia tietokoneita, joten nekin kannattaa ottaa yrityksen tietoturvamenettelyn piiriin. Suosituksemme mobiiliturvaratkaisuksi on F-Secure Mobile Security for Business. Se auttaa suojaamaan yrityksen luottamuksellisia tietoja, jos esimerkiksi puhelin varastetaan, se joutuu mobiilihaittaohjelman saastuttamaksi tai vakoilun kohteeksi. Keskitetyn hallinnan ansiosta kadonnut tai varastettu puhelin pysyy IT-ylläpidon hallinnassa.